مدیریت تولید

۲۰,۰۰۰ تومان

✅ کیفیت عالی

توضیحات

کد کتاب:  211137
دوره تحصیلی:
دوره دوم آموزش متوسطه›فنی حرفه ای›خدمات›گروه بازرگانی و امور اداری›حسابداری›پایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطه›فنی حرفه ای›صنعت›گروه تعمیر و نگهداری ماشین آلات›مکانیک موتورهای دریایی›پایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطه›فنی حرفه ای›صنعت›گروه معماری و ساختمان›ساختمان›پایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطه›فنی حرفه ای›صنعت›گروه مواد و فرآوری›سرامیک›پایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطه›فنی حرفه ای›صنعت›گروه مواد و فرآوری›صنایع شیمیایی›پایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطه›فنی حرفه ای›صنعت›گروه مواد و فرآوری›صنایع نساجی›پایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطه›فنی حرفه ای›صنعت›گروه مواد و فرآوری›متالورژی›پایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطه›فنی حرفه ای›صنعت›گروه مواد و فرآوری›معدن›پایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطه›فنی حرفه ای›صنعت›گروه مکانیک›صنایع فلزی›پایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطه›فنی حرفه ای›صنعت›گروه مکانیک›صنایع چوب و مبلمان›پایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطه›فنی حرفه ای›صنعت›گروه مکانیک›ماشین ابزار›پایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطه›فنی حرفه ای›صنعت›گروه مکانیک›مکاترونیک›پایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطه›فنی حرفه ای›صنعت›گروه مکانیک›مکانیک خودرو›پایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطه›فنی حرفه ای›صنعت›گروه مکانیک›چاپ›پایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطه›فنی حرفه ای›هنر›گروه هنر›تولید برنامه تلویزیونی›پایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطه›فنی حرفه ای›هنر›گروه هنر›سینما›پایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطه›فنی حرفه ای›هنر›گروه هنر›صنایع دستی›پایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطه›فنی حرفه ای›هنر›گروه هنر›طراحی و دوخت›پایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطه›فنی حرفه ای›هنر›گروه هنر›فتو – گرافیک›پایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطه›فنی حرفه ای›هنر›گروه هنر›موسیقی نوازندگی ساز ایرانی›پایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطه›فنی حرفه ای›هنر›گروه هنر›موسیقی نوازندگی ساز جهانی›پایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطه›فنی حرفه ای›هنر›گروه هنر›نقاشی›پایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطه›فنی حرفه ای›هنر›گروه هنر›نمایش›پایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطه›فنی حرفه ای›هنر›گروه هنر›گرافیک›پایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطه›فنی حرفه ای›کشاورزی›کشاورزی و غذا›امور باغی›پایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطه›فنی حرفه ای›کشاورزی›کشاورزی و غذا›امور دامی›پایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطه›فنی حرفه ای›کشاورزی›کشاورزی و غذا›امور زراعی›پایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطه›فنی حرفه ای›کشاورزی›کشاورزی و غذا›صنایع غذایی›پایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطه›کار دانش›خدمات›بازرگانی و امور اداری›بورس و اوراق بهادار›پایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطه›کار دانش›خدمات›بازرگانی و امور اداری›حسابداري مالي›پایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطه›کار دانش›خدمات›بهداشت و سلامت›مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده›پایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطه›کار دانش›صنعت›تعمیر و نگهداری ماشین آلات›تعمیرموتورهای دیزل دریایی›پایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطه›کار دانش›صنعت›معماری و ساختمان›تزیینات داخلی ساختمان›پایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطه›کار دانش›صنعت›معماری و ساختمان›سنگ کاری و کاشی کاری›پایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطه›کار دانش›صنعت›معماری و ساختمان›معماری آینه کاری›پایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطه›کار دانش›صنعت›معماری و ساختمان›نقشه کشی ساختمان›پایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطه›کار دانش›صنعت›معماری و ساختمان›کارهای عمومی ساختمان›پایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطه›کار دانش›صنعت›معماری و ساختمان›کارهای فلزی ساختمان›پایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطه›کار دانش›صنعت›گروه برق›برق ساختمان›پایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطه›کار دانش›صنعت›گروه برق›تابلوسازی برق صنعتي›پایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطه›کار دانش›صنعت›گروه برق›تعمير لوازم خانگی برقی›پایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطه›کار دانش›صنعت›گروه برق›ماشین های الکتریکی›پایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطه›کار دانش›صنعت›گروه برق›نصب و سرويس آسانسور›پایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطه›کار دانش›صنعت›گروه مواد›آبكاری فلزات
دوره دوم آموزش متوسطه›کار دانش›صنعت›گروه مواد›ريخته گری›پایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطه›کار دانش›صنعت›گروه مواد›نساجی عمومی›پایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطه›کار دانش›صنعت›گروه مکانیک›بازسازی مبلمان›پایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطه›کار دانش›صنعت›گروه مکانیک›تأسيسات بهداشتی ساختمان›پایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطه›کار دانش›صنعت›گروه مکانیک›تاسیسات حرارتی و برودتی›پایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطه›کار دانش›صنعت›گروه مکانیک›تاسیسات گازرسانی ساختمان›پایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطه›کار دانش›صنعت›گروه مکانیک›تراشكاري›پایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطه›کار دانش›صنعت›گروه مکانیک›تراشكاری و فرزكاری›پایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطه›کار دانش›صنعت›گروه مکانیک›تزئينات داخلی چوبی›پایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطه›کار دانش›صنعت›گروه مکانیک›تعمير موتور خودرو›پایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطه›کار دانش›صنعت›گروه مکانیک›تعمیر و نصب ماشین ابزار›پایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطه›کار دانش›صنعت›گروه مکانیک›تعمیرخودروهای تجاری›پایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطه›کار دانش›صنعت›گروه مکانیک›جوشکاری برق›پایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطه›کار دانش›صنعت›گروه مکانیک›جوشکاری گاز محافظ›پایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطه›کار دانش›صنعت›گروه مکانیک›خدمات فني خودرو›پایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطه›کار دانش›صنعت›گروه مکانیک›خدمات پس از فروش خودروهای سبک›پایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطه›کار دانش›صنعت›گروه مکانیک›رنگ کاری مبلمان چوبی›پایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطه›کار دانش›صنعت›گروه مکانیک›روکش کاری چوبی›پایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطه›کار دانش›صنعت›گروه مکانیک›ساخت مصنوعات فلزی›پایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطه›کار دانش›صنعت›گروه مکانیک›فرزكاري›پایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطه›کار دانش›صنعت›گروه مکانیک›قالب سازی فلزی
دوره دوم آموزش متوسطه›کار دانش›صنعت›گروه مکانیک›كابينت سازی چوبی›پایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطه›کار دانش›صنعت›گروه مکانیک›ماشین ابزار›پایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطه›کار دانش›صنعت›گروه مکانیک›مبل سازی کلاسیک›پایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطه›کار دانش›صنعت›گروه مکانیک›مدلسازی›پایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطه›کار دانش›صنعت›گروه مکانیک›مكانيك صنايع›پایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطه›کار دانش›صنعت›گروه مکانیک›ناظر فنی چاپ›پایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطه›کار دانش›هنر›هنر›آواز ايراني›پایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطه›کار دانش›هنر›هنر›آواز جهاني›پایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطه›کار دانش›هنر›هنر›تذهيب و تشعير›پایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطه›کار دانش›هنر›هنر›تراش سنگهاي قيمتي›پایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطه›کار دانش›هنر›هنر›تراش و تزيين شيشه و كريستال›پایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطه›کار دانش›هنر›هنر›خاتمكاري (322)›پایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطه›کار دانش›هنر›هنر›خياطي لباس زنانه›پایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطه›کار دانش›هنر›هنر›خياطي لباس شب و عروس›پایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطه›کار دانش›هنر›هنر›خياطي لباس مردانه›پایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطه›کار دانش›هنر›هنر›خیاطی دوخت های تزیینی›پایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطه›کار دانش›هنر›هنر›سازسازي ( سنتورو سه تار)›پایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطه›کار دانش›هنر›هنر›سازسازي (سنتور و ساز ضربي)›پایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطه›کار دانش›هنر›هنر›سازسازي (سه تار و سازضربي )›پایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطه›کار دانش›هنر›هنر›سراجی كفش›پایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطه›کار دانش›هنر›هنر›سفال و لعاب›پایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطه›کار دانش›هنر›هنر›صحافي و جلدسازي›پایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطه›کار دانش›هنر›هنر›طراحی و نقاشی فرش›پایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطه›کار دانش›هنر›هنر›طلا و جواهرسازي›پایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطه›کار دانش›هنر›هنر›قلمزني روي فلز›پایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطه›کار دانش›هنر›هنر›كاغذسازي›پایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطه›کار دانش›هنر›هنر›مدیریت آشپزی و قنادی›پایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطه›کار دانش›هنر›هنر›معرق کاشی›پایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطه›کار دانش›هنر›هنر›نقاشي ايراني›پایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطه›کار دانش›هنر›هنر›نگارگري›پایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطه›کار دانش›هنر›هنر›هنر فرش›پایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطه›کار دانش›هنر›هنر›هنرآیینه کاری›پایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطه›کار دانش›هنر›هنر›هنرمعرقكاري›پایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطه›کار دانش›هنر›هنر›چاپ دستي›پایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطه›کار دانش›هنر›هنر›چهره سازي›پایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطه›کار دانش›کشاورزی›کشاورزی و غذا›توليد فرآورده هاي گوشتي›پایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطه›کار دانش›کشاورزی›کشاورزی و غذا›توليد نهال و جنگل كاری›پایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطه›کار دانش›کشاورزی›کشاورزی و غذا›تولید صنعتی فرآورده های لبنی›پایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطه›کار دانش›کشاورزی›کشاورزی و غذا›تکثیر و پرورش ماهیان سرد آبی›پایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطه›کار دانش›کشاورزی›کشاورزی و غذا›زراعت گياهان علوفه ای و غده ای›پایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطه›کار دانش›کشاورزی›کشاورزی و غذا›فرآوری آبزیان و تولید کنسرو فرآورده های گوشتی›پایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطه›کار دانش›کشاورزی›کشاورزی و غذا›كشت گياهان دارويي و زعفران›پایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطه›کار دانش›کشاورزی›کشاورزی و غذا›مرغداری صنعتی›پایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطه›کار دانش›کشاورزی›کشاورزی و غذا›پرورش درختان گرمسیری و نیمه گرمسیری›پایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطه›کار دانش›کشاورزی›کشاورزی و غذا›پرورش صنعتی دام های سبک (گوسفند و بز )›پایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطه›کار دانش›کشاورزی›کشاورزی و غذا›پرورش صنعتی دام های سنگین (گاو و گاومیش)›پایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطه›کار دانش›کشاورزی›کشاورزی و غذا›پرورش قارچ خوراكي›پایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطه›کار دانش›کشاورزی›کشاورزی و غذا›پرورش ماهیان گرم آبی›پایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطه›کار دانش›کشاورزی›کشاورزی و غذا›پرورش ماکیان›پایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطه›کار دانش›کشاورزی›کشاورزی و غذا›پرورش میگو›پایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطه›کار دانش›کشاورزی›کشاورزی و غذا›پرورش و تولیدات زنبورعسل و کرم ابریشم›پایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطه›کار دانش›کشاورزی›کشاورزی و غذا›پرورش و نگهداری اسب›پایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطه›کار دانش›کشاورزی›کشاورزی و غذا›پرورش گل و گياهان آپارتماني›پایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطه›کار دانش›کشاورزی›کشاورزی و غذا›پرورش گیاهان جاليزی و سبزی›پایه یازدهم
دوره دوم آموزش متوسطه›کار دانش›کشاورزی›کشاورزی و غذا›کشت و کار مکانیزه›پایه یازدهم
سال تحصیلی:  1399-1400

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مدیریت تولید”